دستگاه ریخته گری سرباره

ماشین ریخته گری سرباره

دستگاه ریخته گری سرباره برای ریخته گری سرباره مس یا سرباره سرب استفاده می شود. سرباره مس عمدتاً برای ریخته گری سرباره مبدل استفاده می شود و سرباره سرب عمدتاً سرباره سرب بالایی است که از کوره اکسیداسیون ریخته گری تخلیه می شود. جریان کار: پس از خروج سرباره از کوره، از طریق لوله ای از محل ریخته گری به داخل قالب سرباره دستگاه ریخته گری سرباره می ریزد. قالب سرباره روی نوار نقاله زنجیری ثابت می شود و سرباره داخل قالب سرباره به تدریج از محل ریخته گری به محل خروجی شمش سرباره توسط نوار نقاله زنجیری روی دستگاه ریخته گری سرباره از طریق مناطق خنک کننده هوا و آب منتقل شده و سپس تخلیه می شود.

View as  
 
  • دستگاه ریخته گری سرباره خط تولید باتری اسید سرب دستگاه ریخته گری سرباره با راندمان بالا دستگاه ریخته گری سرباره برای ریخته گری سرباره مس یا سرباره سرب استفاده می شود. سرباره مس عمدتاً برای ریخته گری سرباره مبدل استفاده می شود و سرباره سرب عمدتاً سرباره سرب بالایی است که از کوره اکسیداسیون ریخته گری تخلیه می شود. جریان کار: پس از خروج سرباره از کوره، از طریق لوله ای از محل ریخته گری به داخل قالب سرباره دستگاه ریخته گری سرباره می ریزد. قالب سرباره روی نوار نقاله زنجیری ثابت می شود و سرباره داخل قالب سرباره به تدریج از محل ریخته گری به محل خروجی شمش سرباره توسط نوار نقاله زنجیری روی دستگاه ریخته گری سرباره از طریق مناطق خنک کننده هوا و آب منتقل شده و سپس تخلیه می شود.